Διαφημιστικά
Εγχειρίδια Χρήστη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
C.E.
Οδηγός


Αρχική σελίδα English version
 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά NHC BD Deluxe

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου NHC 25BD

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου NHC 30BD

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου NHC 41BD

13.12.2016 ~ 0.05 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά NHC B

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου NHC 25B

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου NHC 30B

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου NHC 41B

02.05.2017 ~ 0.05 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά NCN

Λέβητας Συμπύκνωσης
Αερίου Saturn NCN 21k

Λέβητας Συμπύκνωσης
Αερίου Saturn NCN 25k

Λέβητας Συμπύκνωσης
Αερίου Saturn NCN 32k

Λέβητας Συμπύκνωσης
Αερίου Saturn NCN 37k

29.09.2016 ~ 0.50 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά LFA-LST

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-172LFA - 21K

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-200LFA - 24K

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-250LFA - 30K

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-350LFA - 41K

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-172LST - 21K

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-203LST - 24K

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-253LST - 31K

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-353LST - 41K

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-535LST - 58Κ

25.06.2013 ~ 0.28 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά EASY-PFA

EASY 350PFA-40K
EASY 200PFA-25K
EASY 150PFA-17K
21.01.2014 ~ 0.07 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά eMax

eMax GPH 28kW
eMax GPH 50kW
eMax GPH 70Kw
14.11.2011 ~ 0.10 Mb
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόδοση eMax 28

eMax GPH 28kW
06.02.2015 ~ 0.03 Mb
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόδοση eMax 50~75

eMax GPH 50kW
eMax GPH 70Kw
06.02.2015 ~ 0.03 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Pellet

14.10.2011 ~ 0.05 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά DF-100

Σωλήνες Κενού DF100 Varisol
Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλιοθερμίας
18.03.2010 ~ 0.04 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά HP-200

Σωλήνες Κενού HP200
Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλιοθερμίας
18.03.2010 ~ 0.04 Mb
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αντλίας Πλήρωσης Ηλιακών

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ
09.11.2011 ~ 0.08 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Tyfocor LS

TYFOCOR 20LTR ANTIFREEZE
10.11.2011 ~ 0.66 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά HEP-Plus

HEP Plus 25-4.0 U180
HEP Plus 25-6.0 U180
HEP Plus 30-4.0 U180
HEP Plus 30-6.0 U180
20.07.2011 ~ 0.30 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά HUPA

HUPA 25-2.5 U180
HUPA 25-5.0 U180
HUPA 25-6.0 U180
HUPA 25-7.0 U180
HUPA 30-2.5 U180
HUPA 30-4.0 U180
HUPA 30-5.0 U180
HUPA 30-6.0 U180
HUPA 30-7.0 U180
20.07.2011 ~ 0.13 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά HGPA

HUPA 25-4.0 U180
HGPA 25-7.0 U180
HGPA 25-8.0 U180
HGPA 25-10.0 U180
HGPA 25-12.0 U180
HGPA 30-7.0 U180
HGPA 30-8.0 U180
HGPA 30-10.0 U180
HGPA 30-12.0 U180
20.07.2011 ~ 0.09 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά BUPA

BUPA 15-1.5 U 130
BUPA 15-3.0 U 130
20.07.2011 ~ 0.10 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά BGPA

20.07.2011 ~ 0.09 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά GP20+

GP20+ 25kW
GP20+ 35kW
03.08.2011 ~ 0.06 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά GP45+

GP45+ 45kW
03.08.2011 ~ 0.06 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Caltherm F v2

Caltherm CT 35 F
Caltherm CT 45 F
Caltherm CT 55 F
Caltherm CT 70 F
11.09.2012 ~ 0.15 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Caltherm F

Caltherm CT 35 F
Caltherm CT 45 F
Caltherm CT 55 F
Caltherm CT 70 F
20.09.2010 ~ 0.21 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά KKV

Λέβητας Συμπήκνωσης 24KKV
Lion

Λέβητας Συμπήκνωσης 28KKV
Lion

28.09.2009 ~ 0.04 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά 23MTV Gepard

23MTV Gepard
22.07.2011 ~ 0.05 Mb
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
24KTV18

24 KTV
11.01.2010 ~ 0.11 Mb
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
24BTV17-24~28KTV17

24 BTV
24 KTV
28 KTV
11.01.2010 ~ 0.11 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Unitec

Λέβητας Αερίου
Saturn Unitec 24S

Λέβητας Αερίου
Saturn Unitec 28S

04.07.2012 ~ 0.20 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά GOM

Λέβητας Αερίου
161 GOM

Λέβητας Αερίου
201 GOM

Λέβητας Αερίου
251 GOM

29.10.2008 ~ 0.23 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά KLZ

20 KLZ
30 KLZ
40 KLZ
29.10.2008 ~ 0.40 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά ST~STC

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-172 ST

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-203 ST

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-203 STC

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-253 STC

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-253 ST

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-353 STC

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-353 ST

09.09.2010 ~ 0.10 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά FA~FAC

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-172 FA

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-200 FAC

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-200 FA

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-250 FA

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-250 FAC

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-350 FA

ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-350 FAC

09.09.2010 ~ 0.10 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Convector

500
1000
1500
2000
03.09.2012 ~ 0.07 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά KCA

251 KCA
301 KCA
201 KCA
29.10.2008 ~ 0.23 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά MG10_1_2-LN

MG
29.10.2008 ~ 0.14 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά GIEGA NEW

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
GIEGA NEW

29.07.2010 ~ 0.03 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά NTGA

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
Giega A

29.10.2008 ~ 0.07 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά MG20-ZM-LN

29.10.2008 ~ 0.18 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά NTGB

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
Giega B

29.10.2008 ~ 0.05 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά NTGA

29.10.2008 ~ 0.05 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Καυστήρα Λαδιών

08.01.2010 ~ 0.12 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά ST/RTD/RPG

535 ST RTD
735 ST RTD
1035 ST RTD
1535 ST RTD
2035 ST RTD
535 STG
735 STG
1035 STG
1535 STG
2035 STG
08.01.2010 ~ 0.09 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά KDNavien

29.10.2008 ~ 1.37 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά NHC

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου 350 NHC

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου 200 NHC

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου 250 NHC

29.10.2008 ~ 0.12 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Αδρανοποιητή NHC

Λέβητας Συμπύκνωσης
Πετρελαίου 200 NHC

29.11.2011 ~ 0.31 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Καυστήρα R

R
29.10.2008 ~ 1.43 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά FanCoil 1

KDFHM-20M
KDFHM-30M
KDFHM-40M
KDFHM-60M
KDFHM-80M
KDFVM-20M
MDFHC-300
MDFHM-200
KDFVC - 20M
MDFHC-400
KDFVC - 40M
MDFHM-300
KDFVM-30M
MDFHC-450
KDFVC - 60M
MDFHM-400
MDFHM-500
MDFHC-500
KDFVC - 80M
MDFVC-200
MDFHM-600
KDFVM-40M
MDFVC-300
MDFHC-600
MDFVC-400
MDFHC-750
MDFHC-850
MDFHM-800
KDFVM-60M
MDFVC-600
MDFVC-800
MDFHC-950
MDFHM-1000
KDFVM-80M
MDFHM-1200
MDFHC-1200
MDFHC-1500
01.10.2009 ~ 0.08 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά FanCoil 2

29.09.2009 ~ 0.22 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά MDFHS

MDFHS-200
MDFHS-300
MDFHS-400
MDFHS-600
MDFHS-800
05.03.2009 ~ 0.41 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά KLO

20 KLO
30 KLO
40 KLO
50 KLO
60 KLO
65 KLO
85 KLO
100 KLO
130 KLO
150 KLO
29.10.2008 ~ 0.40 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά MG3-ZM-L-N

MG
29.10.2008 ~ 0.38 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά NTGA_Logica

29.10.2008 ~ 0.05 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Korus

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ
KORUS KAH161

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ
KORUS KAH261

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ
KORUS KAH361

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ
KORUS KAH561

29.10.2008 ~ 0.09 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Ray

Ray 6K11_13_13R1
Ray 9K11_13_13R1
Ray 12K11_13_13R1
Ray 14K11_13_13R1
Ray 18K11_13_13R1
Ray 21K11_13_13R1
Ray 24K11_13_13R1
Ray 28K11_13_13R1
11.01.2010 ~ 0.06 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά DLO

20DLO
30DLO
40DLO
50DLO
60DLO
14.04.2009 ~ 0.05 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά BL1 150~500

ΜΠΟΙΛΕΡ BL1
150~500 lt

31.05.2010 ~ 0.16 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά BL1 800~1000

ΜΠΟΙΛΕΡ BL1
800~1000 lt

31.05.2010 ~ 0.14 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά BL2 200~500

ΜΠΟΙΛΕΡ BL2
200~500 lt

31.05.2010 ~ 0.18 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά BL2 800~1000

ΜΠΟΙΛΕΡ BL2
800~1000 lt

31.05.2010 ~ 0.15 Mb
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά Panel Ferroli

09.11.2011 ~ 0.46 Mb
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Αδρανοποιημένο Υδροχλωρικό Οξύ

Αδρανοποιημένο
Υδροχλωρικό Οξύ

16.11.2011 ~ 0.26 Mb
 
 
Κεντρικό: 14ο χλμ Ε.Ο. Θες/νίκης-Ν. Μουδανιών, Τ.Θ. 60617, 57001 Θέρμη, Τηλ. 2310 477 244-6, Fax 2310 477 247
Κατάστημα Ν.Ελλάδος: Νίκης 23 , Μεταμόρφωση Αττικής,Αθήνα, Τηλ. 210 34 24 789, 213 03 60 051, Fax 210 34 24 710
Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου